• Termické čistiace zariadenie s čistiacou kapacitou 300 kg práškovej farby, resp. 150 kg mokrého laku pre odlakovávanie dielov dĺžky až 5 m. 
     
  • Výmenník tepla s využitím odpadového tepla na vyhrievanie média – teplonosný olej 250°C