• Výroba a dodávka termických čistiacich zariadení TD pre klientov:
  • Arens, Břeclav, Česká republika
  • Entlackungsfabrik, Welzheim, Nemecko
  • Tiefenbacher, Ennsdorf, Rakúsko
     
  • Realizujeme vývoj a výrobu špecializovanej závesnej techniky pre niektoré priemyselné lakovne v Nemecku a Rakúsku
     
  • Vyrábame špecializovanú závesovú techniku pre veľké lakovne:
  • Roma, Burgau, Nemecko