SYSTÉMY PRE
PRIEMYSELNÉ TERMICKÉ
A CHEMICKÉ ODLAKOVANIE

TERMICKÉ ČISTIACE ZARIADENIE TYPU TD JE VYSOKO ÚČINNÝM EKOLOGICKÝM
A EKONOMICKY
EFEKTÍVNYM RIEŠENÍM
PRE ČISTENIE:


■ kovových materiálov pokrytých nánosmi práškových a mokrých farbieb
■ povrchov znečistených olejmi a mazadlami
■ častí elektrických strojov

ÚČEL POUŽITIA:


 

 • Čistenie kovových materiálov od nánosov organických látok pôsobením tepelnej degradácie (čistenie závesov, roštov, chybne nalakovaných výrobkov, vinutí elektromotorov atď.)

SPOĽAHLIVO Z POVRCHU ODSTRÁNI: •  
 • Náterové hmoty
 • Lepidlá
 • Epoxidové živice
 • Mastnoty, tuky, oleje

VÝHODY ZARIADENIA TYPU TD:

 

 

 • vnútorný využiteľný priestor a odlakovaciu kapacitu optimalizujeme v spolupráci so zákazníkom
 • celý proces je riadený elektronicky systémom PARIS WIN s diaľkovým elektronickým dohľadom, ktorý umožňuje:
   
 • optimálne nastavenie odlakovacích kriviek
 • optimalizáciu regulačných prvkov s cieľom šetrenia energií
 • včasnú diagnostiku a analýzu poruchových stavov
 • odstránenie poruchových stavov v reálnom čase
 • tvorba a úprava čistiacich programov podľa potrieb zákazníka
 • priebežné zálohovanie a správu databázového systému
 • upgrade systému PARIS WIN – priebežné rozširovanie možnosti odlakovacích kriviek
 • aktualizáciu antivírusového systému
 • garanciu dodržiavania stanovených emisných limitov
 • Inštalovaním výmenníka tepla dávame klientovi možnosť využitia odpadového tepla
 • doterajšie naše aplikácie dokazujú, že zariadenia typu TD sú s úspechom inštalované u užívateľov dodávajúcich pre automobilový priemysel, energetiku, strojárenstvo, chemický priemysel, stavebníctvo...
 • minimálne množstvo vzniknutého odpadu (popol max. 10 – 15% z odlakovaného materiálu)
 • realizovali sme vylepšenia na konštrukcii termických čistiacich zariadení – zlepšenie ochrany izolačných  materiálov proti mechanickému poškodeniu
 • konštrukčné vylepšenia s cieľom úspory energie
 • aplikujeme ďalšie technické vylepšenia podľa skúseností našich zákazníkov

 

KAPACITA ČISTENIA

 

Model
 

Hmotnosť
(kg) cca

Spotreba plynu
m3/ vsádzka cca
Mokrý lak
(kg) cca

Prášková farba
(kg) cca

TD 12 1700 12 – 36 6 12
TD 35 3100 50 – 90 17,5 35
TD 70 5900 110 – 170 35 70
TD 70 S 8000 190 – 230 70 140