PROCESNÝ
AUTOMATIZOVANÝ RIADIACI
A INFORMAČNÝ SYSTÉM

UNIVERZÁLNY DISTRIBUOVANÝ RIADIACI SYSTÉM (DCS) PRE RIADENIE TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV (KATEGÓRIA: SCADA/HMI)


Systém PARIS  je určený pre vytváranie dispečerských aplikácií pre monitorovanie a riadenie výroby vo všetkých oblastiach priemyslu.
Koncepcia systému kladie dôraz na rýchlosť, jednoduchosť a opakovateľnosť riešení. Umožňuje nasadenie v malých aplikáciach ako aj vo veľkých rozľahlých riešeniach.

PREDNOSTI SYSTÉMU:

 

 

  • prevádzková spoľahlivosť
  • rýchlosť spracovania údajov
  • jednoduché, priamočiare nasadenie a obsluha
  • jednoduchá rozšíriteľnosť
  • flexibilita
  • distribúcia výkonu systému v technologickej sieti
  • rýchla ekonomická návratnosť investícií
  • možnosť sieťového pripojenia k iným ASR
  • diaľková správa a servis

ARCHITEKTÚRA:

 


Procesné jednotky NCS (RTU) umiestnené v rozvádzačoch MaR prepojené sieťou QLINK (procesná sieť) s operačnými stanicami (PC – Central SCADA MASTER system). Kooperujúce operačné stanice sú prepojené sieťou PNET (ETHERNET) a pripojené na podnikovú LAN/WAN. Internetové pripojenie je samozrejmosťou.