WAGNER
SPRÁVNA TECHNOLÓGIA PRE
PRIEMYSELNÉ LAKOVANIE

PONÚKAME KLIENTOM CELÝ RAD RIEŠENÍ PRI VÝBERE TECHNOLÓGIE NANÁŠANIA PRÁŠKOVÝCH FARIEB - OD SVETOVÉHO LÍDRA - FIRMY WAGNER:

 

WAGNER SPRINT
Nový ručný nanášací systém firmy WAGNER

 

Nanášacie kabíny
Malé ručné nanášacie kabíny

 

Nanášacie steny 
Striekanie veľkých dielov na malom  priestore

 

WAGNER SUPER
CUBE

Plastové kabíny na mieru