SYSTÉMY PRE
PRIEMYSELNÉ TERMICKÉ
A CHEMICKÉ ODLAKOVANIE

ÚČEL POUŽITIA:

■ aplikácia nami dodávaných vaní slúži na odstraňovanie povlakov z povrchov neželezných kovov ( hliník, meď, dural, pozinkovaný povrch...)

■ vyhotovenie z materiálov podľa druhu aplikovanej chemikálie (vane vyhotovené z ocele, nerezu, plastu... )


VÝHODY:

 

 

  • dodávka komplexnej technológie – odlakovanie – oplach – manipulácia s odlakovanými dielcami – odsávací systém – recyklácia chemikálie – likvidácia odpadu
  • technologický proces riadený systémom PARIS
  • optimalizácia procesu odlakovávania s využitím našich doterajších skúseností
  • optimalizácia veľkosti kapacity vaní v spolupráci so zákazníkom
  • optimalizácia voľby odlakovacieho média (chemikálie)
  • využitie možností vyhrievania a miešania odlakovacieho média
  • spätné získavanie znečistenej chemikálie priamym zaradením kalolisu do technologického procesu